Mantelzorgmakelaardij

Mantelzorgmakelaardij

Bij MZM & CO, expertisecentrum wijk- en ouderenzorg, staat u als klant centraal. Bijvoorbeeld, omdat we alle benodigde tijd voor u hulpvraag nemen. Daarnaast omdat we zorgen dat onze vakkennis up to date blijft en zelfs groeit. MZM & CO informeert en ondersteunt mantelzorgers en/of hun zorgvragers deskundig bij het vinden van hun weg in de complexe regels op het gebied van zorg, wonen, welzijn, werk/school en inkomen. U kunt hier zelf mee aan de slag, zie de pagina Zelfhulp. Ook kunnen wij tijdelijk uw regeltaken overnemen.

Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger! Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers of beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is geen alledaagse zorg zoals bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind.

Als u zelf mantelzorger bent, vindt u het waarschijnlijk vanzelfsprekend dat u die zorg op u neemt. Wie moet het anders doen? Vaak ziet u zichzelf ook helemaal niet als mantelzorger. Maar de zorg die u levert kost vaak wel veel tijd en energie kost en kan u ook emotioneel flink belasten. Niet alleen als het om de directe zorgtaken gaat, maar ook wanneer u te maken krijgt met instanties en wettelijke regelingen in verband met het aanvragen van speciale voorzieningen of een indicatiestelling. U krijgt vaak het gevoel dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd. In zo’n situatie kan een mantelzorgmakelaar van MZM & CO u helpen.

Doelgroep

Een mantelzorgmakelaar richt zich tot de mantelzorgers van alle hulpbehoevenden/zorgvragers die chronische en langdurige zorg nodig hebben. Vaak gaat de mantelzorg dan om intensieve zorg die langer dan 3 maanden duurt voor gemiddeld meer dan 8 uur per week. Hierbij kunt u denken aan zorgvragers met een somatische ziekte, een psychiatrische aandoening, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Een mantelzorgmakelaar kan uw regeltaken tijdelijk overnemen door u te helpen aan persoonlijke, zakelijke dienstverlening.

De mantelzorgmakelaar kan uw taken verlichten

Iedere mantelzorgsituatie is uniek. Dat maakt dat het een hele puzzel kan zijn om de zorg in uw specifieke situatie te optimaliseren. Mantelzorgmakelaar hebben een grondige maar ook brede kennis van de laatste wet- en regelgeving. Ze zijn bekend met de lokaal en regionaal beschikbare voorzieningen en instanties. Ze kunnen u daardoor helpen de noodzakelijke en gewenste zorg sneller voor elkaar te krijgen.

Samenwerking

MZM & CO zoekt nadrukkelijk de samenwerking met zorgverleners en instanties in de regio, met wie u te maken kunt krijgen. Wij willen u en uw zorgvrager helpen aan zinnige en noodzakelijke zorg op maat, zodat u de zorgtaken die u zelf op zich neemt kunt volhouden.