Ergotherapie

Ergotherapie

WIJKergo biedt ergotherapie aan volwassenen. Wij zijn er voor iedereen die in zijn dagelijks leven tegen praktische problemen aanloopt en deze graag in eigen de thuis- of werksituatie wil oplossen.

Voorbeelden:

 • U bent beperkt als gevolg van een (chronische) ziekte
 • Na een ziekenhuis en/of revalidatie periode en ervaart u thuis nog teveel beperkingen
 • U wilt uw woning geschikt maken voor uw oude dag

Bij WIJKergo kunt u terecht voor prettige, hedendaagse ergotherapie: praktisch en doelmatig. Wij kennen de volgende expertisegebieden:

 • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) met zowel de fysieke als cognitieve problematiek
 • spierziekten
 • MS
 • oncologische problematiek
 • artrose
 • reuma
 • COPD
 • orthopedische problematiek.

Onze diensten

WIJKergo kan het volgende voor u betekenen:

1. Advies zelfstandig wonen

U krijgt advies over woningaanpassingen om zo veilig en zelfstandig mogelijk te wonen, nu en in de toekomst.

2. Advies van hulpmiddelen en voorzieningen

U krijgt advies over welke hulpmiddelen of voorzieningen u in staat kunnen stellen weer zelfstandig of veilig te handelen.

3. Training van algemene dagelijkse (ADL) – , huishoudelijke – of hobby activiteiten

U krijgt training in het gebruik van hulpmiddelen of aanpassingen, zodat ze u daadwerkelijk helpen in uw dagelijks leven.

4. Advies bij (chronische) vermoeidheid of pijn

U kunt adviezen verwachten of het gebied van planning van dagelijkse activiteiten, grenzen hanteren en verstandig omgaan met pijn of beperkte energie.

5. Training van scootmobiel, rolstoel of (drie)wielfiets rijden

U krijgt training in het rijden met een scootmobiel, rolstoel of fiets in uw eigen omgeving, zodat u dagelijkse activiteiten buiten de deur weer zelfstandig en veilig kunt uitvoeren.

6. Hulp bij aanvragen en bezwaar

Wanneer u bij bijvoorbeeld de gemeente of zorgverzekeraar een aanvraag wilt indienen, kunt u soms wel wat hulp gebruiken. Wij kijken graag met u mee en ondersteunen u in het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren op de plek die voor u belangrijk is.

Ook wanneer een afvraag is afgewezen, kunt u een beroep op ons doen bij het opstellen van een bezwaarbrief. Vaak kennen wij de juiste argumenten voor een gegrond bezwaar.

7. Advies aan mantelzorger en hulpverlener

U kunt adviezen verwachten aan mensen in uw directe omgeving, zodat zij beter voor u en zichzelf kunnen zorgen. U kunt denken aan het maken van een transfer of het assisteren van u bij dagelijkse activiteiten.

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is paramedische zorg, net als fysiotherapie of logopedie. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen.

Ons doel is dat u met hulp van gericht advies in staat gesteld wordt zo zelfstandig mogelijk te functioneren in uw eigen thuis- en/of werksituatie. Dit kan gaan om dagelijkse handelingen zoals wassen en aankleden. Of het gaat over verplaatsen in en om uw woning. Of misschien heeft het voor u wel prioriteit zelf de koffie in te kunnen schenken voor uw visite. Ook kan het gaan om plannen en organiseren van het huishouden, werkzaamheden of het verdelen van energie over de dag.

Uw prioriteit is leidend in het contact met ons.

De werkwijze van uw ergotherapeut

WIJKergo begeleidt u bij voorkeur bij u thuis of op uw werk, in de vertrouwde omgeving waar problemen en vragen zich voordoen.

We starten met een kennismakingsgesprek en een inventarisatie van uw wensen op het gebied van wonen, werk en vrije tijd. Samen analyseren we wensen en mogelijkheden. Soms is het dan handig dat wij bepaalde handelingen observeren. Zo kunnen we uw bevindingen in een reële probleemanalyse meewegen.

We brengen uw behandeldoelen in kaart en bespreken de haalbaarheid. Op basis van een gezamenlijk opgesteld Plan van Aanpak kunt u van ons adviezen verwachten op het gebied van zelfredzaamheid, woningaanpassingen; waar nodig ook coaching en training in de realisatie hiervan.