Mantelzorg makelaardij en Cliënt Ondersteuning

De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten cliëntondersteuning moeten bieden: gratis, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt. De cliëntondersteuning voor jeugd (en gezin) is ook in de Wmo 2015 geregeld (dus niet in de Jeugdwet).

Ook de Wlz biedt gratis ondersteuning in het belang van de cliënt. In het geval van de Wlz is niet de gemeente maar het regionale zorgkantoor verantwoordelijk voor de uitvoering.

Mantelzorgmakelaars kunnen mantelzorgers helpen met/door

  • analyseren van
  • informeren over
  • ondersteunen bij
  • tijdelijk overnemen van regeltaken rond

de complexe regels op het gebied van zorg, wonen, welzijn, werk/school en inkomen.