Wanneer heet u een mantelzorger

Bent u mantelzorger?

Een mantelzorger geeft langdurig onbetaalde en informele zorg aan een verwante of bevriende hulpbehoevende, waarbij de motivatie om deze zorg te willen leveren volgt uit de sterke persoonlijke band met de zorgvrager. Mantelzorg is geen alledaagse zorg zoals bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind. In deze sterke persoonlijke band zit ook het grote verschil met vrijwilligers, die ook onbetaalde/informele zorg kunnen leveren. Mantelzorg kan (juist door de sterke band met de zorgvrager) uitgroeien tot heel (tijds)intensieve zorg.

Een speciale groep zijn de jonge mantelzorgers. Jonge mantelzorgers zijn kinderen vanaf 6 jaar die zorg verlenen aan een (chronisch) ziek familielid. Deze kinderen hebben te maken met veel uitdagingen, waardoor ze zelf risico lopen op het ontwikkelen van (psychische) gezondheidsproblemen.

Voorbeelden

 • De moeder die haar gehandicapte dochter iedere dag verzorgt, of die haar zoon met PDD-NOS helpt met structuur.
 • De zoon die zijn ouder wordende moeder helpt bij het huishouden.
 • De echtgenote die snel haar boodschappen doet omdat haar man niet alleen thuis kan blijven.
 • De dochter die haar verslaafde vader helpt bij zijn dagindeling.

Risico's

Bij de zorg kan veel regelwerk horen. Daardoor heeft u als mantelzorger vaak minder tijd voor uzelf. Door tijdgebrek is het vaak ook lastig om te weten wat er zoal mogelijk is aan hulp of ondersteuning van buiten.

Herkent u zich in een van de onderstaande situaties? Dan loopt u waarschijnlijk vast in de kleine lettertjes van de regelgeving.

 • U meldt zich ziek op uw werk omdat u met uw zorgvrager naar medische afspraken moet of omdat u gewoon even geen puf meer heeft
 • U weet niet of u in aanmerking komt voor lastenverlichtende maatregelen
 • U weet niet welke ondersteunende voorzieningen er in uw omgeving zijn en of u daar aanspraak op mag maken
 • U weet niet goed wat de juiste zorg is voor uw zorgvrager of hoe u die kunt inschakelen
 • U wordt geconfronteerd met de (on)bereikbaarheid van instanties of het zoeken naar de juiste contactpersoon
 • U heeft moeite met het invullen van formulieren
 • U raakt vermoeid door uw vele taken en verantwoordelijkheden: de zorg, uw werk, uw kinderen. Er blijft geen tijd over voor uzelf: hobby, andere activiteiten

Cijfers over mantelzorg

 • 1 op de 3 Nederlanders (16+) gaven in 2016 mantelzorg (circa 4,4 miljoen mantelzorgers)
 • 750.000 mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer dan 8 uur per week) hulp
 • 8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (380.000 mantelzorgers)
 • Ongeveer vijf of op de zes mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen
 • 1 op de 5 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg

Bron: SCP-rapport 'Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016'

Als u meer wilt weten over cijfers kunt u bijvoorbeeld hier verder lezen.