Mantelzorg en werk

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers de impact van mantelzorg door hun werknemers onderschatten. Heeft u zich wel eens afgevraagd of bepaald verzuim veroorzaakt wordt door werknemers die mantelzorg en arbeid combineren? En als dat zo is, weet u dan wie of wat de mogelijkheden zijn om die werkende mantelzorger te ondersteunen om zodoende dit zogenaamde grijsverzuim te verminderen of te voorkomen?

De combinatie van werk en mantelzorg

Door de veranderingen in de samenleving is het voor steeds meer mensen realiteit om werk en zorg te combineren. Wij ondersteunen werkgevers die op zoek zijn naar een goede balans tussen werk en mantelzorg. Juist die samenhang staat centraal. Voor de juiste ondersteuning van uw werknemer met mantelzorgtaken is bewust mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid noodzakelijk. Dit ondersteunen doen wij door werkgevers en werknemers te laten zien hoe mantelzorg leeft binnen de organisatie. Maar belangrijker nog: welke gevolgen heeft mantelzorg vóór uw organisatie?

Zes belangrijke voordelen van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Een organisatie met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid wordt beloond met:

 • duurzame inzetbaarheid van de medewerkers door een betere werk-privé balans;
 • een toename van productiviteit en verhoging van de kwaliteit;
 • vermindering van het verzuim en behoud van betrokken medewerkers;
 • een positief imago en aantrekkelijk werkgeverschap;
 • ruimte voor commitment en flexibiliteit van zowel werkgever als werknemer;
 • kostenbesparing.

Hoe herkent u een mantelzorger binnen uw organisatie?

 • Uw werknemer neemt vaak, maar onregelmatig verlof op;
 • Lijkt snel afgeleid;
 • Belt opvallend vaak privé of wordt gebeld onder werktijd;
 • Werkt nauwelijks over en onttrekt zich aan activiteiten buiten werktijd;
 • Gaat gesprekken over privé omstandigheden uit de weg.

Deze signalen kunnen erop duiden dat uw werknemer mantelzorger is, bijvoorbeeld omdat hij zorgt voor een gehandicapt kind, een zieke of ouder wordende vader of moeder, een partner die veel zorg vraagt of andere personen in zijn of haar omgeving

Natuurlijk is uw werknemer loyaal aan uw organisatie. Maar zijn familielid kan hij ook niet in de kou laten staan. Kenmerkend voor mantelzorgers is dat ze zichzelf wegcijferen totdat er sprake is van overbelasting.